Reanimatie: aanvullende informatie – Huisartspraktijk Suijker – Driebergen
Header afbeelding
Huisartspraktijk Suijker
Schippersdreef 2b 3972 VA
Driebergen

Reanimatie: aanvullende informatie

Wat is reanimatie ?

Wanneer uw hart en uw ademhaling stilstaan, kan met reanimatie geprobeerd worden het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen. Dit gebeurt door: hartmassage, mond-op-mondbeademing, defibrillatie (het geven van één of meer stroomstoten op de borstkas om het hart weer in het juiste ritme te brengen).

Kan en wil ik gereanimeerd worden?

Zodra u een hartstilstand krijgt, bent u bewusteloos. Om snel te kunnen handelen is het belangrijk dat familie en hulpverleners van te voren weten of ze u wel of niet moeten reanimeren. Op tijd nadenken en praten over wel of niet reanimeren is belangrijk.

Slagingskans van reanimatie

Als u niet gereanimeerd wordt, overlijdt u bij een hartstilstand waarschijnlijk binnen 10 minuten zonder daarvan iets te merken. Bij een hartstilstand stopt u ook met ademen, er komt dan geen zuurstof meer in uw hersenen. Na 4-6 minuten zuurstofgebrek raken uw hersencellen onherstelbaar beschadigd. Als er binnen 6 minuten gestart wordt met reanimatie, dan is er een kleine kans dat u overleeft. Als u een hartstilstand overleeft, dan kunt u er forse beperkingen aan overhouden. Hier vindt u gegevens uit wetenschappelijk
onderzoek* onder ouderen:

  • Van de 100 mensen die ouder zijn dan 70 jaar en buiten het ziekenhuis gereanimeerd worden, blijven er gemiddeld 8 in leven. De andere 92 overlijden.
  • Van de mensen die door de reanimatie nog leven (8 van de 100), houdt de helft (4) dezelfde gezondheid als voor de hartstilstand of lichte restklachten. Lichte restklachten zijn bijvoorbeeld lichte geheugenproblemen, iets moeilijker kunnen praten en lichte verlamming van een arm of een been.
  • Van de mensen die door de reanimatie nog leven (8 van de 100), houdt de andere helft (4) ernstige restklachten: ernstige geheugen- en spraakproblemen, verlammingen of zelfs coma.
  • Dus van de 70-plussers die gered worden met reanimatie, heeft de helft geen of lichte schade en de andere helft ernstige schade.
  • Door reanimatie kunt u ook problemen krijgen die weer herstellen, zoals gebroken ribben of een beschadigde long of maag.

Wel reanimeren

Wanneer u wel gereanimeerd wilt worden, dan hoeft u niets te doen. Bij een hartstilstand wordt u zo mogelijk gereanimeerd, behalve als de (huis)arts vanwege uw gezondheid verwacht dat er zeer weinig kans is dat u de reanimatie overleeft.

Niet reanimeren

Als u niet gereanimeerd wilt worden, is het goed dit samen met een vertrouwd persoon en uw (huis)arts door te spreken. Uw (huis)arts moet dan in uw medisch dossier opschrijven dat u niet gereanimeerd wilt worden. U kunt daarnaast een niet-reanimerenverklaring opstellen. De (huis)arts geeft uw wens door aan hulpverleners van de huisartsenpost, aan de specialisten die u eventueel behandelen, aan de mensen van de ambulance als u die nodig heeft of aan het ziekenhuis als u daar opgenomen moet worden.
Informeer ook de mensen om u heen (familie, huisgenoten en eventueel buren) als u een nietreanimerenverklaring heeft. Leg de verklaring op een plaats waar deze gemakkelijk te vinden is en laat hen zien waar deze ligt of geef ze een kopie. U kunt, naast een niet-reanimerenverklaring, ook een zogenoemde niet-reanimerenpenning aanschaffen. Wanneer u die zichtbaar draagt, kunnen bijvoorbeeld ambulanceverpleegkundigen zien dat ze u niet moeten reanimeren.
Misschien wilt u helemaal niet kiezen. Dat is uw goed recht. In dat geval beslist uw huis)arts voor u.
Is het onbekend of u wel of niet gereanimeerd wilt worden? Dan beslist de hulpverlener die bij u komt als u een hartstilstand zou krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over reanimatie kunt u de folder Aanvullende informatie Reanimatie downloaden

Meer informatie over reanimatie vindt u op de website:
www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-over-reanimatie