IPCI onderzoek – Huisartspraktijk Suijker – Driebergen
Header afbeelding
Huisartspraktijk Suijker
Schippersdreef 2b 3972 VA
Driebergen

IPCI onderzoek

Uw huisarts werkt mee met wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg. Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor z­­ijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de verzamelde gegevens van meerdere huisartsen in Nederland een antwoord te geven op vragen als:

  • welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
  • leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
  • hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?

Gegevensbescherming

Uw huisarts mag natuurlijk niet zomaar meewerken aan dit onderzoek. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.

Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Bezwaren

Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meld dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.

Voor meer informatie: zie www.IPCI.nl
Folder IPCI-(link naar pdf: “Deelnamen wetenschappelijk onderzoek.pdf” deze is al aangeleverd)